Aktuality

Zasadnutie Valného zhromaždenia zo dňa 11.02. 2016
Pozvánka za zasadnutie Valného zhromaždenia - 17. 09. 2015
Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia - 17. 09. 2015
Pozvánka k zasadnutiu Výkonného výboru -17.9.2015
Pozývame Vás na zasadnutie Výkonného výboru MAS RUDOHORIE, o. z.
Zasadnutie Valného zhromaždenia MAS RUDOHORIE, o. z.
Zasadnutie Výkonného výboru zo dňa 25.06.2015
Pozvánka na zasadnutie Výkonného výboru MAS RUDOHORIE, o.z.
Pozývame Vás na zasadnutie Výkonného výboru MAS RUDOHORIE, o. z.
Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia
Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia MAS RUDOHORIE, o. z.
Workshop na regionálny rozvoj samosprávy z pohľadu LEADER-a
DNI REGIÓNU RUDOHORIE
Biofarma Zlatý Hýľ - Nováčany, 20-22.6.2014
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
Nákup a dodanie propagačných materiálov
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
Informovanie o dotknutej oblasti
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
Vydanie propagačnej publikácie „MAS RUDOHORIE, o. z.“
Partnerstvo samosprávy a mladých ľudí
Školenie pre pracovníkom samospráv, ktoré umožní pripravenosť pracovníkov mestských a obecných úradov na dialóg s mladými ľuďmi.
Leader - Výzva č. 2013/PRV/29 pre op. č. 4.2
Seminár Verejné obstarávanie v otázkach a odpovediach
Usmernenie, verzia 1.13 - účinná od 13. 03. 2013
Usmernenie, verzia 1.12 - platná od 30. 03. 2012
Usmernenie, verzia 1.11 - platná od 06. 03. 2012
Usmernenie, verzia 1.10 - platná od 19. 12. 2011
Vzory ŽoNFP aktuálne od 30.06.2011
Usmernenie, verzia 1.9 - platná od 06.06.2011
Usmernenie, verzia 1.8 - platná od 05.04.2011
Usmernenie, verzia 1.7 - platná od 26.11.2010
Usmernenie, verzia 1.6 - platná od 22. 03. 2010
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Príručka pre žiadateľa
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
nový článok
zkusdfhk