Baška

Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1247, obec však vznikla skôr. Založili ju štyri nemecké a štyri slovenské rodiny. V roku 1427 obec patrila Frankovi zo Šemše a mala 10 port. Porta je brána, vedúca na cestu, za ktorou sa nachádzala usadlosť, teda kompletný hospodársky dvor s viacerými domami a účelovými budovami. V roku 1447 sa Baška stala majetkom mesta Košice súčasťou drevársko-banského podnikateľského zázemia Košíc. V roku 1559 žilo v Baške 16 rodín a v roku 1828 mala 198 obyvateľov. Pôvodné príbytky v dedine boli postavené z hliny a strechy mali slamené. Približne pred 150 rokmi vypukol v dedine požiar a jeho plamene zničili takmer celú dedinu. .Za 1. československej Republiky bola Baška podhorskou poľnohospodárskou dedinou. V rokoch 1938 až 1945 bola pripojená k Maďarsku. V minulosti sa obyvatelia živili prevažne poľnohospodárstvom a vďaka okolitým dubovým lesom aj lesným hospodárstvom. O význame lesného hospodárstva v živote obyvateľov svedčí aj pôvodne zachovaná pečať Bašky z roku 1839.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Abovský
  • IČO: 00323942
  • Počet obyvateľov: 424
  • Rozloha: 450 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1247
  • Starosta: Ján Serbin
  • http://www.baska-obec.sk/
Baška
Baška