O nás

RZMO Rudohorie je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 16 obcí mikroregiónu Rudohorie, ktoré aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého regiónu. Toto združenie je Právnickou osobou, vzniknutou na základe zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dňa.2.novembra 1995. Založené bolo na dobu neurčitú. Sídlom RZMO bolo mesto Medzev, neskôr sa sídlo presunulo do obce Poproč.

Orgánmi RZMO Rudohorie sú: zhromaždenie združenia, predsedníctvo združenia a dozorná rada združenia.

Stanovy RZMO Rudohorie podrobne upravujú predmet činnosti a ciele združenia, členstvo v združení, práva a povinnosti členov združenia, orgány združenia a ich zloženie, hospodárenie s majetkom ako aj formy zániku združenia.

Charakteristické pre obce patriace do tohto združenia je, že boli pôvodne osídľované prevažne remeselníkmi, baníkmi, hutníkmi i poľnohospodármi z nemeckých krajov. Títo prví osadníci položili základ hámorníctva, ktoré bolo vo vtedajšej dobe známe aj za hranicami Rakúsko - Uhorska. V Šugovskej doline pracovalo v minulosti vyše sto vodných kováčskych hámrov, z nich sú niektoré po rekonštrukcii funkčné až do dnes a slúžia muzeálnym účelom.

Región má v súčasnosti prevažne poľnohospodársky charakter. Okrem toho plní aj funkciu rekreačne relaxačného zázemia pre krajské mesto Košice. Zaujímavými v tejto oblasti sú predovšetkým obce Bukovec, Jasov, Štós a Zlatá Idka. Celý región je bohatý na prírodné krásy, kultúrno-historické pamiatky a ľudové tradície. Medzi najhodnotnejšie pamiatky patrí Kláštorný komplex Premonštrátov z 12. storočia v Jasove. V Jasove sa nachádza aj jedna z najkrajších jaskýň na Slovensku, ktorá je Národnou prírodnou pamiatkou zapísanou aj v zozname UNESCO. Na severe regiónu dominuje okolitej krajine Kojšovská hoľa s obľúbeným lyžiarskym strediskom. Veľmi dobré podmienky na kúpanie, rekreáciu a oddych má rekreačná vodná nádrž Bukovec. Vyhľadávaným miestom pre liečbu chronických ochorení dýchacích ciest a pľúc sú prírodné liečebné kúpele Štós, ktoré svojimi jedinečnými klimatickými podmienkami vynikajú nielen v rámci Slovenska, ale i EU. Región plní pre Krajské mesto Košice zároveň aj funkciu zásobárne pitnej vody, a to prostredníctvom vodárenskej nádrže Bukovec a mesta Medzev a cez priame odbery z potokov – čierna Moldava, Zlatná, Pivering a Porča.