Bukovec

Obec leží v doline potoka Ida na hranici severozápadnej časti Košickej kotliny a Slovenského Rudohoria. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1347, keď sa obec nazývala Bakolch. Od tej doby sa datuje aj existencia kaplnky a mlyna, ktoré sa nachádzajú v obci. V roku 1401 sa v obci našli náleziská striebra. Názov obce je odvodený od slovenského slova buk. V obci Bukovec nebola nikdy pretrhnutá kontinuita slovenského obyvateľstva dediny. V 15. storočí sa stala obec postupne majetkom uhorského kráľa a mesta Košice. Nasledovala ťažba striebra a príchod Nemcov. V roku 1828 mala obec Bukovec 60 domov. Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a výrobou surových tehál. V roku 1938 až 1945 sa Bukovec stal súčasťou Maďarska. V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol sv. Anny z roku 1971, ktorý je filiálny a rímsko-katolícky farský úrad Hýľov. V súčasnosti je to známa rekreačná oblasť s vodnými nádržami.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Rudohorie
  • IČO: 00324027
  • Počet obyvateľov: 732
  • Rozloha: 1085 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1346
  • Starosta: Ing. Lýdia Mikulová
  • +421 907 590 056
  • http://www.bukovec.sk/