Hýľov

Obec leží na hornom toku rieky Idy na hranici východnej časti Slovenského Rudohoria a severozápadnej časti Košickej kotliny. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1318. Koncom 14. storočia sa v obci objavili nálezy striebornej rudy. Obec bola v tom čase vo vlastníctve kráľa. V roku 1427 mal Hýľov 28 usadlostí, dočasne v majetku zemanov z Geče. Koncom 15. storočia po donácii kráľa Vladislava patril Hýľov mestu Košice. Počas stredoveku nebola prerušená kontinuita osídlenia slovenskými obyvateľmi. V 18. storočí prebiehala v obci výroba piva a ťažba železnej rudy na spracovanie v Zlatej Idke. V roku 1828 sa nachádzalo v Hýľove 79 domov. V 1. polovici 19. storočia tu fungoval železný hámor. Počas 1 československej republiky sa obyvateľstvo živilo poľnohospodárstvom a prácou na píle. V roku 1938 až 1945 bol Hýľov súčasťou Maďarska. V obci sa nachádza rímsko-katolícky barokovo-klasický kostol sv. Barbory z roku 1783.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Abovský
  • IČO: 00324230
  • Počet obyvateľov: 540
  • Rozloha: 2386 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1318
  • Starosta: Júlia Kočíková
  • +421 918 656 974
  • http://www.obechylov.sk/