Jasov

Obec leží v údolí Bodvy na styku Slovenského Rudohoria s Jasovskou plošinou. Obec sa vyvinula na majetku kláštora z banskej osady, kde sa ťažilo železo a drahé kovy. Prvá hodnoverná písomná zmienka jasovského kláštora je z roku 1234. Kláštor Jána Krstiteľa bol založený už v 2. polovici 12. storočia. Počas tatárskeho vpádu v roku 1241-1242 boli dedina a nedostavaný kláštor zničené. Jasov bol členom spolku siedmich hornouhorských banských miest, no v stredoveku mal obmedzené mestské práva. Začiatkom 15. storočia dochádza k prevahe nemeckého obyvateľstva, v 18. storočí dochádza k pomaďarčeniu. Koncom 16. storočia sa Jasov stal dočasným sídlom jágerského biskupstva. Prestavba kláštora, ktorý je v súčasnosti národnou kultúrnou pamiatkou sa uskutočnila v rokoch 1750-1766. V roku 1828 mal Jasov 204 domov. Za 1. československej Republiky sa obyvateľstvo živilo prevažne poľnohospodárstvom, prácou v mlyne, v tehelni a na miestnej píle. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený farský kostol.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Abovský
  • IČO: 00324264
  • Počet obyvateľov: 3153
  • Rozloha: 3542 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1234
  • Starosta: Marián Dzurik
  • +421 905 519 020
  • http://www.jasov.sk/