Medzev

Prvá nepriama písomná zmienka o Medzeve pochádza z roku 1272 , ale najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1359. Medzev bol od prvopočiatkov až po prvú polovicu dvadsiateho storočia obývaný ľuďmi nemeckého a flámskeho pôvodu, ľudovo nazývaných - Mantáci. Na pozvanie uhorského panovníka Belu IV. prišli do Medzeva baníci, hutníci, remeselníci i poľnohospodári. V tom čase sa tu ťažila medená ruda, neskôr železo. ďalší prisťahovalci, ktorí položili základ hámorníctva prišli v 14. storočí. V roku 1639 vznikol hámornícky cech. Neskôr po jeho zániku vznikli postupne hamornícke združenia a firmy. Medzevčania sa postupne zaradili do spoločenstva dolnospišských baníckych miest a v roku 1697 sa stal Medzev slobodným kráľovským baníckym mestom. V roku 1966 získava Medzev štatút mesta. Mesto Medzev sa preslávilo výrobou kovaného náradia, najmä na ručné poľnohospodárske práce. Výrobky medzevských kováčov - lopaty, rýle, motyky, rohačky, pluhové železa, ale aj rôzne iné kované náradie boli známe nielen na území Slovenska, ale pre svoju vysokú kvalitu aj v mnohých štátoch sveta.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Abovský
  • IČO: 00324442
  • Počet obyvateľov: 3972
  • Rozloha: 3187 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1359
  • Primátor: Mgr. Ing. Radoslav Gedeon
  • +421 907 912 974
  • http://www.medzev.sk/