Nižný Klátov

Nachádza sa na severozápade Košickej kotliny v úzkej doline Myslavského potoka. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317. Obec patrila zemepánom z Bašky a od roku 1374 mestu Košice. V roku 1379 dostali obyvatelia obce výsady košických mešťanov. V roku 1553 mala obec 6 port, v roku 1633 bol v prevádzke miestny mlyn a píla. V polovici 17. storočia mal Nižný Klátov 20 gazdov a 11 želiarov, v roku 1762 bol počet gazdov 32 a počet želiarov 5. Počet domácnosti v roku 1715 bol 9 a v roku 1720 klesol na 6 domácností. V roku 1828 sa nachádzalo v Nižnom Klátove 5O domov a žilo tu 332 obyvateľov. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom, uhliarstvom, pastierstvom a baníctvom. Koncom 19. storočia sa mnohí vysťahovali do Ameriky. V roku 1938 bola obec pripojená k Maďarsku.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Abovský
  • IČO: 00324507
  • Počet obyvateľov: 711
  • Rozloha: 594 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1317
  • Starosta: Ing. Gabriela Staníková
  • +421 903 957 142
  • http://www.niznyklatov.sk/
Nižný Klátov