Novačany

Ležia na styku severozápadnej časti Košickej kotliny so Slovenským Rudohorím. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1323, kedy prešla z rúk Abovcov do majetku Semseyovcov. Túto darovaciu listinu vydala Spišská kapitula. V rokoch 1334 až 1335 sa v obci vybudoval kostol. V roku 1427, kedy bola vlastníctvom Mikuláša Bebeka mala obec 20 port. Od konca 15. storočia patrila čas majetkov prepošstvu v Jasove. V roku 1630 odviedla deviatok 1 portu od gazdov a pol porty od želiarov. V roku 1715 mala obec 6 domácností a v roku 1720 13 domácností. V roku 1772 obývalo Nováčany 54 rodín, v roku 1828 sa v obci nachádzalo 107 domov a žilo tam 751 obyvateľov. V obci bola už na začiatku 19. storočia stanica pošty. V roku 1938 až 1945 boli Nováčany pripojené k Maďarsku. Napriek tomu sa v obci zachovala slovenská kontinuita obyvateľstva. Obyvatelia sa v období rokov 1938 až 1945 živili prevažne poľnohospodárstvom.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Abovský
  • IČO: 00324523
  • Počet obyvateľov: 749
  • Rozloha: 1735 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1322
  • Starosta: Ing. Ján Štrbík
  • +421 901 911 487
  • http://www.obecnovacany.sk/