Poproč

"Obec Poproč leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, 31 km západne od Košíc.

Najstaršia mienka o osídlení obce je z r. 1255. V listine kráľa Belu IV. sa spomína osada Elchuan. Dnešná dedina leží severozápadne od nej. Dedine dala meno lesná rastlina - papraď. Jej názov sa v priebehu dejín menil - v r. 1385 sa spomína ako Mendzenth, neskôr Myndzenth, Mindzenth, Podproch a v r. 1903 Poproč. Občania sa živili poľnohospodárstvom, baníctvom a prácou v lese. Začiatok kutania železnej rudy - sideritu sa datuje do 13. stor., keď Ondrej III. zaručil prepošstvu a konventu v Jasove kutacie právo. Od konca 18. stor. sa v Petrovej doline začala ťažiť antimónová ruda. Ťažba rúd v Poproči skončila v 70. rokoch 20. stor.. V r. 1939 bol Poproč včlenený do Maďarska. Po oslobodení nastal prudký rozvoj obce. Najväčší rozmach bol v 50-tych a 80-tych rokoch 20. stor.. Dnes je Poproč moderným sídlom. Obec je splynofikovaná a odkanalizovaná. Pýchou obce je zmodernizovaná základná školy. Centrum obce je revitalizované z fondov EÚ. Na území obce sú dve viacúčelové ihriská, zmodernizovaný areál športu a hier. O dôchodcov je postarané v dvoch domovoch dôchodcov. V zdravotnom stredisku sa nachádzajú moderné  ambulancie všeobecného lekára a zubára. K pozoruhodnostiam Poproča patrí barokovo - klasicistický kostol z 18. stor. so vzácnymi oltármi; stála expozícia Matice slovenskej v Poproči - v kultúrnom dome; vzácna mozaika J. Jakobyho z r. 1965 - v kultúrnom dome; banícka kamenná kaplnka v Petrovej doline; maketa banskej štôlne v parku pod kostolom, pri ktorej je umiestnená banská klopačka. Bočnú stenu kultúrneho domu zdobí veľkoplošný obraz realizovaný v rámci celosvetového projektu Mural - Global s označením Mural - Global 1 /Poproč/. Jednotka v názve hovorí, že Poproč je prvým sídlom nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci východnej Európy (okrem Rumunska), kde sa takáto maľba už realizovala."

S úctou
Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Abovský
  • IČO: 00324639
  • Počet obyvateľov: 2768
  • Rozloha: 2640 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1255
  • Starosta obce: Ing. Iveta Komorová Hiľovská
  • http://www.poproc.sk/
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč
Poproč