Rudník

Leží na juhovýchode Slovenského Rudohoria a na ľavobrežných prítokoch Rudnického potoka. Pôvodne banícka obec sa spomína v roku 1255 v novozakladajúcej listine kláštora v Jasove. V roku 1427 mala 21 port a v roku 1630 odviedla deviatok po 1 porte od gazdov aj od želiarov. V roku 1715 mala obec Rudník 14 domácností, z toho 13 želiarskych. V roku 1772 ju obývalo 73 rodín, v roku 1828 sa v obci nachádzalo 155 domov a žilo tu 1162 obyvateľov. Obyvatelia obce sa živili obchodovaním, mali právo kupovať a predávať nehnuteľnosti, vozili obilie a víno z juhu do Smolníka, rudu do mediarskych hút v Zlatej Idke, zásobovali hlinou hrnčiarov v Jasove a v Moldave, pracovali v hámroch a pálili uhlie. Po roku 1918 pracovali v poľnohospodárstve, baníctve a lesnom hospodárstve. V roku 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. V minulosti tu existovali tzv. Rudnícké kúpele a v súčasnosti je obec známa tiež ako pútnické miesto ku Sv. Anne.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Rudohorie
  • IČO: 00324663
  • Počet obyvateľov: 631
  • Rozloha: 2300 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1255
  • Starosta: Oľga Kormošová
  • +421 903 638 756
  • http://www.obecrudnik.sk/