Šemša

Prvá zmienka o obci sa datuje okolo roku 1280. V roku 1322 až 1328 časť obce s kostolom kúpil spišský kastelán Tomáš, zakladateľ rodu Semseyovcov. Roku 1427 mala obec 12 port. V roku 1720 počet domácností poklesol na 4. Po tomto roku však začal stúpať. V roku 1772 už žilo v obci 29 rodín a v roku 1828 mala obec 80 domov, v ktorých žilo 546 obyvateľov. Počas éry kapitalizmu obyvatelia pracovali prevažne v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Obec bola v rokoch 1938 až 1945 pripojená k Maďarsku. Niekoľko rokov po odpojení sa od Maďarov, v roku 1952 bolo v obci založené jednotné roľnícke družstvo. V súčasnosti časť obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch Košíc, predovšetkým v U.S.Steel Košice. Medzi miestne časti obce patria Pizondor, Šuňavka, Terasa, Majer, Palová hora. Výhodná poloha obce v blízkosti mesta Košice (necelých 15 km) a výhodné prostredie – je tu tichý a pokojný život vidieckeho charakteru, zvyšuje v posledných rokoch atraktivitu obce a záujem o výstavbu rodinných domov v obci.

  • Samosprávny kraj: Košický 

  • Okres: Košice okolie

  • Región: Abovský

  • IČO: 00324787

  • Počet obyvateľov: 973

  • Rozloha: 1716 ha

  • Prvá písomná zmienka: v roku 1280

  • Starosta: Martin Köver

  • +421 903 616 392

  • http://www.semsa.sk