Štós

Prvé písomné zmienky pochádzajú z roku 1241. Táto písomná zmienka je o osídľovaní spustošenej krajiny nemeckými baníkmi, uhliarmi a drevorubačmi. Za nimi nasledovali roľníci a remeselníci, ktorí začali osídľovať a zúrodòovať Štósku dolinu a spracovávať bohaté ložiská železnej rudy a medi. Prvé drevené príbytky si tu ľudia stavali v horách pri štôlòach, šachtách a uhliarskych páleništiach. V roku 1696 bol Štós povýšený na banícke kráľovské mesto. Prvé záznamy v cechovej knihe o výrobe nožiarskych súčiastok pochádzajú z roku 1721. Nožiarska výroba sa začala najprv organizovať po domácky, postupne preniká na verejnosť a vrcholí vytvorením prvého štóskeho nožiarskeho cechu v roku 1723 s riadnymi cechovými právami, chrániacimi dobrú povesť a kvalitu štóskych nožiarskych výrobkov. Roku 1827 založili obyvatelia obce prvú továreò na výrobu nožov, ktorej výrobky sa dostali na Balkán, do Malej Ázie a Turecka. Vďaka prastarej nožiarskej tradícii sa stal Štós začiatkom 19. storočia významnou priemyselnou obcou.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Abovský
  • IČO: 00324795
  • Počet obyvateľov: 747
  • Rozloha: 3135 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1341
  • Starosta: Helmut Heinz
  • +421 907 750 230
  • http://www.stos.sk/