Vyšný Klátov

Leží na styku severozápadnej časti Košickej kotliny so Slovenským Rudohorím, v pramenitej oblasti Myslavského potoka. Obec sa vyvinula na rozhraní 13. až 14. storočia. Jej existenciu však potvrdzuje až listina z roku 1317. Táto listina je bezpečne doložená v roku 1332 až 1335. Od roku 1374 patrila obec mestu Košice. V roku 1382 mala 32 usadlostí a v roku 1397 dostali obyvatelia výsady košických hostí. V roku 1553 mala obec 6 port, v roku 1715 sa v obci nachádzalo 13 domácností a v roku 1762 Vyšný Klátov obývalo 43 rodín. V roku 1772 vyvíjala svoju činnosť baòa, železná huta a hámor. V roku 1828 mala 68 domov a 519 obyvateľov. Obyvatelia obce sa živili poľnohospodárstvom a prácou v lesoch, vyrábali poľnohospodárske náradie z dreva. Obec bola v rokoch 1938 až 1945 pripojená k Maďarsku. V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol z roku 1869.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Abovský
  • IČO: 00324931
  • Počet obyvateľov: 443
  • Rozloha: 1784 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1332
  • Starosta: Alena Cirnerová
  • +421 911 215 943
  • http://www.vysnyklatov.sk/
Vyšný Klátov