Vyšný Medzev

Leží na juhovýchodných svahoch Slovenského Rudohoria v doline rieky Bodvy. Existencia obce je bezpečne doložená v roku 1427, kedy patrila premonštrátom v Jasove a mala 28 port. Najstarší záznam o existencii školy je z roku 1430. Od roku 1628 sa vyvíjala ako zemepánske mestečko, ktorého obyvatelia sa zaoberali baníctvom, pálením uhlia, výrobou šindľov a poľnohospodárstvom. V roku 1630 odviedla deviatok 1 a pol porty. Roku 1715 mala 4 domácnosti a v roku 1720 mala 25 domácností. V roku 1772 Vyšný Medzev obývalo 50 gazdov, 140 želiarov a 39 podželiarov. V roku 1828 sa v obci nachádzalo 220 domov a 1938 obyvateľov. Obyvatelia sa živili baníctvom, pracovali v lesoch, na pílach a v hámroch. Po 2. svetovej vojne odsunuli obyvateľov nemeckej národnosti. V roku 1960 sa spojil s obcou Nižný Medzev a vzniklo mesto Medzev. V roku 1998 sa však Vyšný Medzev znovu osamostatnil. V obci sa nachádza rímsko-katolícky barokovo-klasický kostol z roku 1773.

  • Samosprávny kraj: Košický Obec Vyšný Medzev
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Abovský
  • IČO: 31309411
  • Počet obyvateľov: 521
  • Rozloha: 3243 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1427
  • Starosta: Ing. Róbert Nálepka
  • +421 907 906 788
  • http://www.vysnymedzev.sk/